Evästekäytäntö

Tervetuloa

Tervetuloa www.neutrogena.fi sivustolle, jonka omistaa Johnson & Johnson Consumer Nordic, joka on osa Janssen Cilag Oy:tä. Tämän evästekäytännön tarkoitus on kertoa sinulle toimintatavoistamme, jotka liittyvät tietoihin, joita keräämme sinulta evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla, kun vierailet verkkosivustollamme.

Evästeiden käyttäjien suostumuksia koskevat säännöt

EU-lainsäädäntö vaatii, että organisaatiot, jotka tallentavat evästeitä käyttäjien tietokoneisiin verkkosivustojen kautta, hankkivat evästeille käyttäjän suostumuksen annettuaan ensin selkeät ja kattavat tiedot siitä, kuinka evästeitä verkkosivustoilla käytetään.

Noudattaaksemme tätä sääntöä olemme tehneet neljä toimenpidettä:

 • (i) Olemme yksilöineet tämän verkkosivuston kautta käytetyt evästeet ja muut seurantatekniikat, niiden käyttötarkoitukset sekä muut asiaan liittyvät tiedot, kuten evästeiden vanhentumisajan ja sen, ovatko ne ensimmäisen vai kolmannen osapuolen evästeitä.
 • (ii) Olemme arvioineet edellisessä kohdassa (i) kerättyihin tietoihin perustuen, missä määrin näiden evästeiden katsotaan rajoittavan vierailijoidenyksityisyyden suojaa.
 • (iii) Olemme antaneet selkeät ja kattavat tiedot verkkosivuston evästeistä ja niiden vaikutuksista yksityisyyteesi (katso Evästeasetukset-paneeli).
 • (iv) Olemme käyttäneet asianmukaista toimintatapaa hankkiaksemme suostumuksen verkkosivustolla käytetyille evästeille niiden käyttötarkoituksen ja yksityisyyden rajoittamisen perusteella. Tiettyjen evästetyyppien osalta lainsäädäntö ei kuitenkaan edellytä suostumuksen pyytämistä.

Tällä verkkosivustolla käytetyt toimintatavat suostumuksen saamiseksi

Vaihtoehtoisesti voimme hiljaiseen suostumukseen perustuvien toimintatapojen avulla katsoa käyttäjän antaneen suostumuksensa, kun tämä ei kiellä evästeiden käyttöä (”opt-out”) sen jälkeen, kun olemme selkeästi ilmoittaneet evästeistä ja tarjonneet yksinkertaisia ja käyttövalmiita perustason evästeasetusvaihtoehtoja (katso tämän evästekäytännön liite A). Näin käyttäjät voivat hyväksyä tai kieltää verkkosivustolla käytetyt evästeet.

Asianmukainen toimintatapa suostumuksen saamiseksi riippuu siitä, missä määrin eväste rajoittaa yksityisyyden suojaa ja huomioiden:

 • Kuka evästeen tallentaa (ts. ensimmäinen vai kolmas osapuoli)
 • Mitä tietoja eväste kerää
 • Mikä on evästeen tarkoitus
 • Koska eväste vanhenee
 • Verkkosivuston luonne, jonka kautta eväste tallennetaan.

Suostumusta edellyttävien evästeiden kohdalla noudatamme kolmitasoista menetelmää:

 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vähäisesti: annamme tarkempia tietoja evästekäytännössä ja tarjoamme helppoa tapaa evästeiden kieltämiseen. Katsomme käyttäjien hyväksyneen evästeet, jolleivat he kiellä niiden käyttöä.
 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa kohtalaisesti: käytämme samaa toimintatapaa kuin evästeiden kanssa, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vähäisesti. Lisäksi annamme tietoja evästeen käytöstä soveltuvissa verkkosivuston osissa (esim. annamme evästeilmoituksia kohdennettuihin mainoksiin tai muihin näihin evästeisiin perustuviin verkkosivuston toimintoihin liittyen).
 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa merkittävästi: käytämme etukäteen annettuun suostumukseen perustuvaa toimintatapaa (esim. ilmoituspalkkia/ponnahdusikkunaa, jossa käyttäjiä pyydetään antamaan suostumuksensa evästeiden käytölle ennen niiden tallentamista).

Hiljainen suostumus useimpien evästeiden kohdalla: Tällä verkkosivustolla käytetyt evästeet katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vain vähäisesti tai kohtalaisesti.

Evästeilmoitukset tyypeittäin, ei yksilöityinä: Verkkosivustoilla käytettyjen evästeiden huomattavasta määrästä johtuen ne jaetaan eri luokkiin (esim. ”mainosevästeet”, ”analyysievästeet”). Näin voidaan käyttää evästeilmoituksia, jotka ovat yksinkertaisempia ja joita käyttäjän on helpompi ymmärtää.

HUOMAA: Evästeasetukset-paneelissa on tietoa evästeiden käyttötarkoituksista, niiden vanhenemisesta sekä linkkejä niiden käytön kieltämiseen.

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin. Huomaa, että muiden verkkosivustojen evästeet/seurantatekniikat eivät ole meidän hallinnassamme ja ettei tämä evästekäytäntö koske niitä verkkosivustoja.

Yhteydenotto

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, kommentteja tai huolenaiheita tähän evästekäytäntöön tai tämän verkkosivuston tiedonkäsittelymenetelmiin liittyen, ota meihin yhteyttä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Johnson & Johnson Consumer Nordic,
a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

Ole hyvä ja ota yhteys sähköpostitse.

Tämän evästekäytännön muutokset

Jos tähän evästekäytäntöön tehdään muutoksia, päivitetty käytäntö julkaistaan tällä sivustolla. Tämä evästekäytäntö päivitettiin viimeksi 11 Syyskuu 2014.

Liite A: Tällä verkkosivustolla käytetyt evästetyypit